ĐỊNH CƯ LÀM DOANH NHÂN TẠI CANADA

   Saskatchewan      Thể loại: Chương trình chỉ định tỉnh Saskatchewan theo diện doanh nhân (SINP). Loại thị thực: Working Visa Sau 1 năm đầu tư tại Saskatchewan, người nộp đơn có quyền xin thẻ thường trú và tiếp tục sống với tư cách thường trú nhân thêm 2 năm là đủ điều kiện nhập tịch Canada. Văn phòng xét duyệt: Văn phòng nhập cư tỉnh Saskatchewan. Quy trình: Văn phòng nhập cư Saskatchewan chịu trách nhiệm thụ lý hồ sơ và cấp chứng nhận cho phép nhập cư Saskatchewan, Canada. Sau khi có chứng nhận nhập cư của chính quyền tỉnh, văn phòng nhập cư liên bang sẽ cấp thị thực định cư. Điều kiện: Tài sản ròng từ cá nhân và doanh nghiệp trị giá ít nhất 500.000 CAD. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc kinh nghiệm kinh doanh trong 10 năm qua. Đầu tư ít nhất 300.000 CAD vào thành phố Regina và Saskatoon hoặc ít nhất 200.000 CAD vào các khu vực khác của Saskatchewan. – Chương trình SINP sẽ sử dụng những thông tin bạn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI của bạn. Ứng viên được chọn từ hệ thống EOI theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Những ứng viên được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức. – Nếu được mời đăng ký chính thức, bạn phải nộp kế hoạch thành lập doanh nghiệp tương ứng với thông tin đã cung cấp trên EOI. ...